Kvarnhelgen

13.12.2014 15:44

2015 9-10 maj kommer jag att vara i etern från vår kvarn här i Borggård. Det är ett internationellt "event" som kallas Mills On the Air eller Mill Weekend. Då har man möjligheten att aktivera en kvarn, gammal som ny och köra radio för fulla muggar. Jag har fått en specialsignal för detta ändamål, SE5MILL och den får då bara användas under den helgen.

QSL via Buro & LoTW

Lite information om vår kvarn härute vid Borggårds Bruk.

Kvarnen med anor från 1800-talet fick sitt nuvarande utseende efter en ombyggnad år 1850. Den  moderniserades 1925 och elektrisk drift infördes 1935, när nya kraftstationen byggdes. Den egentliga kvarndriften nedlades 1962. Borggårds kvarn och mjölnarbostad på ömse sidor bron över Hällestadsån. Kvarnen är sammanbyggd med Borggårds bruks byggnader, troligen från 1850-talet. Kvarnverket bestod av ett par stenar, två valsstolar, korngrynsverk och rensverk. Mjölnarbostaden i två våningar byggdes på 1880-talet.

 

 

Kontakt